BUTTA: Mạng xã hội dành cho cộng đồng Phật tử.
(Giáo hội Phật giáo Việt Nam)

Mạng xã hội Phật tử BUTTA - Giáo hội Phật giáo Việt Nam

Ứng dụng hiện đã có mặt trên hệ điều hành Android và IOS.