Vật phẩm Kim trí Tuệ Butta

Mặt dây chuyền Butta
Logo cài áo Butta

Kim Trí Tuệ Butta đặt trên lá bồ đề với biểu tượng mang lại
những giá trị nền tảng của Phật Giáo, soi sáng con đường tương lai

Vật phẩm được chế tác từ vàng 9999 với số lượng giới hạn,
dưới bàn tay tài hoa của các nghệ nhân đến từ thương hiệu DOJI

Kim Trí Tuệ Butta đã được các Cao Tăng trì chú đem đến
năng lượng, niềm tin màu nhiệm, niềm an nhiên và phước lành
cho các tín chủ sở hữu Kim Trí Tuệ Butta, nhất là dịp đầu xuân mới.

Đăng ký thỉnh Kim Trí Tuệ Butta

Hotline: 0836.00.9696

https://butta.vn